Vaněk Projekce

Ceník

Vyhodnocení vlivu záměru na ZPF 1 600 - 3 000,- Kč
Vliv činnosti nebo stavby na krajinný ráz 6 000 - 11 000,- Kč
Všeobecné posouzení činnosti nebo stavby na životní prostředí individuálně podle počtu stanovisek